Update informaci na Webu

Přidáno par věci a upraveno, a odstraněno par chyb.

  • Přidána stránka Triggers a Report Chunks Error
  • Přidán odkaz do Dynmap image na NoDynmap
  • Upraven seznam Warps
  • Upraveno Jak se přípojit  pro aktuální situaci
  • Aktualizace Plugins List pro server 1.14.x
  • Odstraněna stránka BlackList